Nyitóoldal | Bevezető | Névsor | Kereső | Jelentkezési lap | Elérhetőség

Ki kicsoda a magyar könyvszakmában?

Íme, itt ez a konyvesek.hu weboldal, amelynek elsőrendű és alapvető célja, hogy a könyvesek ki kicsoda – who’s who - típusú internetes közösségi adatbázisa legyen. Az alapvető célból legelőbb is következő, ámde alapvetően nehezen megválaszolható kérdés: mi a magyar könyvszakma, és kik benne a szereplők, hol húzódik az a határ – mely szakmák, foglalkozások, tevékenységi körök jelölik ki –, amelyen belül konszenzusosan, az egész magyar könyvszakma hallgatag egyetértésével kimondhatjuk egy kortársunkról, hogy ő személyesen a könyvszakma szereplője, és amelyen kívül már ugyanez az egyetértő vélekedés azt mondja ki, hogy nem, kortársunk tevékenysége, munkája, foglalkozása okán már nem tartozik a könyvszakmához.

A Kiss József Könyvkiadó gondozásában 2005-ben jelent meg az a karcsú kötet, amely megkísérelt választ adni az előbbi, nehezen megválaszolható kérdésekre: a Ki kicsoda a magyar könyvszakmában című adattárban a magyar és a határon túli magyar könyvszakma 532 szereplőjének rövid szakmai életrajza jelent meg az érintettek adatszolgáltatása alapján.

Az már a megjelenés pillanatában sem volt kétséges, hogy az ilyen típusú adattárak legnagyobb értéke a naprakészség lehet, hiszen csupán a szerkesztés lezárása és a megjelenés között eltelt, viszonylag rövid idő alatt is történtek változások az adatszolgáltatók szakmai pályafutásában, nem beszélve a megjelenést követően is múló idő hozta, napjainkig történt változásokról. A naprakészség jogos követelményének a kiadó és a szerkesztők azonban a hagyományos módon és eszközökkel bizonyosan nem képesek megfelelni, azaz már a megjelenés pillanatában felmérték, hogy anyagi és szellemi erőforrásaik nem elegendőek folyamatosan megújítandó kiadások elkészítéséhez.

Ugyanakkor természetesen a mai napig sem változott semmi a kötet, az adattár létrehozásának szándékát megindokoló és magyarázó körülményekben. A kötet – és e honlap – létrehozásán munkálkodó szakmai célkitűzés legfontosabb alapvetése – amelyet természetesen a mindennapi tapasztalat alapoz meg –, hogy létezik olyan kategória, akármennyire szűken vagy tágan értelmezzük is, amelynek a megnevezése a „könyvszakmai” jelzővel írható le. Könyvszakma, könyvszakmai szereplő, könyvszakmában dolgozó ember – különböző kontextusban és esetenként más szavakkal, de ugyanezen jelentéstartományba tartozóan – mindennaposan használt nyelvi fordulatok ezek, melyeknek feltétlenül közös jellemzője, hogy létezőnek tételeznek valamit, amit a „könyvszakma” szóval jelölnek. Innen már csak egy lépés a logikusan következő igény: gyűjtsük össze az ezen a területen dolgozók szakmai adatait egy „ki kicsoda” típusú szakmai adattárban.

Ilyen jellegű szakmai adattárat ugyanis nagyon sok szakma képviselői összeállítottak magukról (v. ö. nyomtatott kiadás előszava), ezek nyomtatott, vagy interneten közzétett változatban nyilvánosan hozzáférhetőek, a könyvesekről azonban a Ki kicsoda a magyar könyvszakmában c. kötet megjelenéséig nem volt ilyen, márpedig – szűkebb értelemben vett praktikus hasznán túl is (pld. „fejvadászok”) – szükség van rá a szakmai öntudat megerősítéséhez, a szakmai öndefinícióhoz, a büszkén vállalt szakmai azonosuláshoz, és – e szemléletmódot elfogadva –, ennek tágabb hatását tekintve a könyvszakmai hagyomány megőrzéséhez és folyamatos rekonstrukciójához.

Ki kicsoda a magyar könyvszakmában: a 2005 óta nyilvánosan hozzáférhető nyomtatott változat, mint alap, a naprakészség parancsoló szükségszerűsége – e két elem kapcsolódásának manifesztuma a konyvesek.hu honlap. Megvalósulása pedig annak köszönhető, hogy a Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány a könyvszakmai adattár fontosságának gondolatát magáévá tette, és összhangban lévőnek ítélve tartós közérdekű céljaival – amelyek közé a magyar könyvkultúra, a magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem több évszázados hagyományainak ápolása, az olvasáskultúra színvonalának emelése, a magyar könyvszakmai tevékenységek kultúragyarapító eredményeinek megőrzése és fejlesztése, valamint terjesztése, a magyar bibliofília örökségének továbbvitele, ismereteinek terjesztése tartozik –, létrehozta, a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete pályázatán elnyert anyagi támogatás segítségével.

 

 

Ki kicsoda a magyar könyvszakmában

Nyilvános kortárs magyar könyvszakmai adattár
A weboldal létrehozását támogatta a
Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE)

© Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány